Základné informácie o škole:

 

ˇ     Naša škola

ˇ     História

ˇ     Súčasnos

ˇ     Pedagogický zbor (FOTO)

ˇ     Záujmová činnos 2010/2011 (krúžky)

ˇ     A čo tak PRÁZDNINY? (organizácia školského roka)

ˇ     Vnútorný poriadok školy

ˇ     Školský klub detí

 

ˇ     Ako nás nájdete? Klikni na mapku a uvidíš...

 

Kontakty:

 

Adresa

Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza

Telefón (riaditežňa)

046 / 542 20 49

Telefón (sekretariát)

046 / 542 20 49

Telefón (školská jedáleň)

046 / 542 37 70

E-mail  - vedenie školy

vedenie@marianska.sk

E-mail  - ZRŠ a výchovný poradca

poradca@marianska.sk

E-mail  - predmetová komisia informatiky

info@marianska.sk

Webová stránka

www.marianska.edu.sk