Popis: Popis: Popis: Popis: j0178190Školský parlament

 

Predseda

Kozmonová Daniela VIII.B

Podpredseda

Karáseková Ivana VIII.B

 

Členovia školského parlamentu:

5.A

Glevitzská Štefánia

Žigo Jozef

5.B

Homolová Magdaléna

Merašická Nikoleta

5.C

Gardlík Adrián

Kasper Ľuboš

6.A

Gažová Elena

Punová Zoja

Wohland Daniel

7.A

Babiar Radoslav

Balagová Karin

7.B

Gettová Katarína

Kováčová Tatiana

8.A

Bednárová Terézia

Lalíková Kristína

8.B

Kozmonová Daniela

Karáseková Ivana

9.A

Štangová Radmila

9.B

Mandák Adam

Poliaková Dominika


Akcie

 

Plán práce:

 

September

- stretnutie a voľba predsedu, podpredsedu školského parlamentu

- zhodnotenie činnosti v uplynulom školskom roku 2009 /2010

- schválenie projektu: „Bojard  a “Mini Bojard

- vyhlásenie súťaže: “Fotka leta“

Október

- stretnutie školského parlamentu a oboznámenie s činnosťou v školskom roku   2010/2011

- športová súťaž : “Najlepší hráč“ v stolnom tenise

- zapojenie sa do súťaže: „Švihadlová princezná“

- vyhlásenie súťaže : „Tekvica roka 2010“

November

- oboznámenie o zberových aktivitách a bodovaní v školskom roku 2010/2011

- zapojenie sa do projektov „Darček pod vianočný stromček“ a „Daruj hračku kamošovi

- príprava rozhlasovej relácie k Medzinárodnému dňu tolerancie -16.11.2010

- stretnutie Fóra detí a mládeže

December

- príprava vianočnej tradície „Mikuláš“

- vyhlásenie súťaže: „O najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy“

- zhotovenie a výzdoba vianočného stromčeka v suteréne školy

- príprava a zúčastnenie sa okresnej súťaže v aranžovaní vianočných ikebán : „Biele Vianoce“

Január

-  vyhodnotenie súťaže: „Bojard“ a „Mini Bojard“ ( zberové aktivity, čistota a poriadok šatní, tried - aktualizácia násteniek, aktivita žiakov)

- realizácia projektu Ekorok

- uskutočnenie speváckej súťaže: „Ekokaraoke

Február

- realizácia Valentínskej pošty

- Valentínske posedenie spojené s výrobou valentínskych pozdravov

- uskutočnenie súťažných aktivít v projekte Ekorok

Marec

- vysielanie relácie do školského rozhlasu ku Dňu učiteľov

- súťaž: “O najzaujímavejší darček“ pre svoju pani učiteľku - pána učiteľa (výtvarná, literárna práca)

- výroba darčekov k MDŽ

Apríl

- vysielanie relácie ku Dňu Narcisov

- ukončenie zberu papiera a PET- fliaš

- Deň Zeme- prezentácia prác projektu Ekorok

- súťaž: „O najkrajšiu kraslicu“

- stretnutie Fóra detí a mládeže

Máj

- „Týždeň modrého gombíka“- realizácia projektu a predaj modrých gombíkov

- príprava programu a výroba darčekov do Domu dôchodcov

- návšteva Domu dôchodcov k Medzinárodnému dňu rodiny

- príprava a zúčastnenie sa okresnej súťaže v aranžovaní jarných kvetov

Jún

- vyhodnotenie školskej súťaže tried: „ Bojard „ a „Mini Bojard

- vyhodnotenie zberu papiera a PET- fliaš

- zhodnotenie činnosti školského parlamentu

- pomoc pri príprave rozlúčky IX. ročníkov