Výchovná poradkyňa: Mgr. Anna Kocúriková

Informácie:

Kedy sa budú deviataci potiť?

Na akú SŠ sa prihlásiť???

Informačný letáčik pre rodičov

Poruchy učenia ...stručne

Odkazy a linky

Prehľady a štatistiky o naplnenosti stredných škôl nájdeš tu:

 

Školské výpočtové stredisko - Liptovský Mikuláš

Školské výpočtové stredisko - Banská Bystrica

Školské výpočtové stredisko - Michalovce

Školské výpočtové stredisko - Piešťany

 

Ďalšie informácie:

Ústav informácií a prognóz školstva

Ministerstvo školstva

Štátny pedagogický ústav

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania