Predmety:

 

Matematika


MATEMATIKA

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

SLOVENSKÝ JAZYK

Anglický jazyk

 

Anglický jazyk

Výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

 

Francúzsky jazyk

TELESNÁ VÝCHOVA

 

 

ZEMEPIS

 

CHÉMIA

FYZIKA

 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 

Prírodopis Biológia

HUDOBNÁ VÝCHOVA

DEJEPIS

Tvorba projektov

 

Občianska náuka

 

 

Nemecký jazyk

 

 

 

 

 

  

Na stránke sa momentálne pracuje.