PROGRAM – APROGEN

 

 

O programe APROGEN                

Prečo APROGEN?

Ako rodič zistí, či má intelektovo nadané dieťa?

Program APROGEN na našej škole

Naše triedy programu APROGEN

Práca v triedach programu APROGEN

Práca v ŠKD programu APROGEN

Hodnotenie žiakov v triedach programu APROGEN