PROJEKT INFOVEK    logo Infovek

Prezentácia na konferencii INFOVEK TRENČÍN 2004

Fotoalbum z prezentácie v Trenčíne

Lego Dacta ROBOLAB  logo LEGO EDUCATIONAL DIVISION

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2009

Trenčiansky robotický deň 2009

Trenčiansky robotický deň 2008

Festival vedy a techniky 2007

1. videokonferencia o využití informačno-komunikačných technológií vo vyučovacích predmetoch

Stará Turá  - marec 2007

Trenčiansky robotický deň

Deviataci predviedli programátorské schopnosti

Týždeň vedy 2006 - AMAVET

Práca so stavebnicami Lego Dacta Robolab

Spravodaj INFOVEK 1/2006