21. október 2010

Hodina dejepisu naživo - BAROK

11. – 19. október 2010

Dopravná výchova

4. – 9. október 2010

Environmentálny vzdelávací pobyt

11. – 13. jún 2010

Medzinárodné kolo súťaže v programovaní BALTÍK 2010

14. – 16. máj 2010

Národné kolo súťaže v programovaní BALTÍK 2010

17. marec 2010

Krajské kolo súťaže v programovaní BALTÍK 2010

15. marec 2010

Krst knihy „Mordovisko“

3. marec 2010

Školské kolo „Štúrov Zvolen“

3. marec 2010

Prezentácia projektu  „Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej škole“

január 2010

Lyžiarsky a snowboardový výcvik

16. december 2009

Šaliansky Maťko

jeseň 2009

Aktivity - APROGEN

november 2009

Festival vedy a techniky 2009

30. september 2009

Dejepis naživo

jún 2009

Návšteva Doc.RNDr.Beáty Brestenskej, CSc.

26. marec 2009

Trenčiansky robotický deň

24. marec 2009

Pasovanie na čitateľa

19. november 2008

Netradičná hodina dejepisu

27. október 2008

Medzinárodný deň školských knižníc

25. september 2008

„Olympijský deň“ v Trnave

19. september 2008

Prípady detektíva Kulmena

26. marec 2008 a 

1. až 3. máj 2008

Súťaž Baltík 2008

Marec 2008

Marec v ERIN-e

4. marec 2008

Štúrov Zvolen

28. február 2008

Trenčiansky robotický deň

11. február 2008

Rozprávkové vretienko

5. február 2008

Karneval v knižnici

21. december 2007

Vianočné „koledovanie“

13 december 2007

Školské kolo olympiády AJ

13 december 2007

Školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

11. december 2007

Šaliansky Maťko – školské kolo

6. december 2007

Mikulášska diskotéka

26 október 2007

Exkurzia – VIEDEŇ

18. október 2007

Návšteva „Banského skanzenu – Baňa Cígeľ

2. október 2007

Dopravná výchova

1. október 2007

Didaktické hry

14. september 2007

Rytierske dni

3. september 2007

Pasovanie prvákov

15. jún 2007

Exkurzia ERIN

6. jún 2007

Obhajoby ročníkových prác - ERIN

7. – 12. máj 2007

Škola v prírode - ERIN

11. máj 2007

Exkurzia do Banskej Bystrice

14 apríl 2007

Deň samostatnosti ERIN

3. apríl 2007

Návšteva knižnice ERIN

3. apríl 2007

Fyzika netradične

30. marec 2007

Karaeko

26. marec 2007

Hviezdoslavov Kubín

22. marec 2007

Dni detskej knihy

15. marec 2007

Deň otvorených dverí

Február 2007

HMYZ – výstava  ERIN

2. február 2007

Zápis do prvého ročníka

20. január 2007

Deň otvorených dverí ERIN

19. december 2006

Vianočná akadémia ERIN

15. december 2006

Beseda o Austrálii ERIN

14. december

Olympiáda AJ

6. december 2006

Metodický deň z matematiky

5. december 2006

Šaliansky Maťko

5. december 2006

Mikuláš

23. november 2006

Sme deti sveta

15. november 2006

Po stopách M. R. Štefánika

24. október 2006

Kniha ešte žije

13. október 2006

Po stopách starých Slovanov ERIN

14. september 2006

Rytierske dni

12. september 2006

ZOO škola ERIN

12.jún 2006

Deviataci kontra učitelia

9.jún 2006

Obhajoby ročníkových prác - ERIN

12. máj 2006

Deň matiek – triedy projektu ERIN

10. máj 2006

Deň matiek – 1.B, 2.B, 3.B a 4.B

4. máj 2006

 „Výskumom k poznaniu“ – ERIN

20. – 22. apríl 2006

Celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže v programovaní Baltík 2006

7. apríl 2006

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

29. marec 2006

Krajské kolo medzinárodnej súťaže v programovaní Baltík 2006

29. marec 2006

Kráľ detských čitateľov a beseda s Ondrejom Čiliakom - knižnica

28. marec 2006

Školské kolo súťaže EKOKARAOKE

20. – 25. marec 2006

ERIN – škola v prírode

22. marec 2006

Otvorená hodina z matematiky – využitie Cabri geometrie vo vyučovaní

13. marec 2006

Hviezdoslavov Kubín

14. február 2006

Štúrov Zvolen – školské kolo

Priebežne v šk. roku 2005/2006

Program „Správaj sa normálne“

Február 2006

Plavecký výcvik

9. február 2006

Preberanie symbolického šeku

30. január – 3. február 2006

Lyžiarsky výcvik – Považský Inovec

21. január 2006

Deň otvorených dverí v triedach projektu ERIN

11. január 2006

4.A v Centre pre rodinu

10. január 2006

4.A na klzisku

20. december 2005

Vianočná diskotéka

19. december 2005

Školské kolo – Šaliansky Maťko

6. december 2005

Mikulášska oslava

November 2005

Plavecký výcvik

25. november 2005

Exkurzia Košariská - Trenčín

9. november 2005

Výstava „Droga a človek“

20. október 2005

Beseda o Austrálii 2.A

19. október 2005

Exkurzia - ERIN

6. október 2005

Návšteva knižnice

3. október 2005

Návšteva múzea

2. jún 2005

Slávnostná akadémia – 75. výročie vzniku školy

25. 5. 2005

CHALLENGE DAY

2. – 6. 5. 2005

Škola v prírode – klasické triedy

10. – 15.4. 2005

Škola v prírode - ERIN

6. apríl 2005

Školské kolo súťaže KARAEKO

1. apríl 2005

Výchovný koncert

1 apríl 2005

Noc s Andersenom

21.marec 2005

Športové rozptýlenie

9. marec 2005

Školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (1. – 4. ročník)

Marec 2005

Vyšívali sme....

Marec 2005

Aj variť sa učíme

4. marec 2005

1.A v knižnici – „Pasovanie za čitateľov“

2. marec 2005

Beseda o histórii pošty v Prievidzi, 2.A trieda

2. marec 2005

OTVORENÁ HODINA V 1.B

11. február 2005

Karneval a Valentínska diskotéka

1. február 2005

Zápis do 1. ročníka

18. január 2005

Seminár s PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc. + otvorené hodiny v triedach ERIN

December 2004

Mikuláš